Onderzoek Massage bij Schildklierklachten

24 september 2017

Wie ben ik en waarom dit onderzoek

Mijn naam is Linda Bennink en ik heb een Massagepraktijk. Zelf heb ik een traag werkende schildklier en heb veel last van bijwerkingen zoals spierkrampen, vocht vasthouden, vermoeidheid en haaruitval. De klachten zijn meer op de voorgrond als ik de gezonde levensstijl (beweging en voeding) even links laat liggen. Tevens merk ik nu ik 34 jaar ben dat de hormoonhuishouding is veranderd en dat dit weer effect heeft op wat de juiste dosering is voor de medicatie.

Ik werk veel met dames die kanker hebben overwonnen, maar blijven kampen met vermoeidheidsklachten, oedeem en pijnlijke spieren en gewrichten. Ik zie dat met de juiste massage (druk en duur van de massage zijn daar belangrijke aspecten) het energie kan opleveren, vocht kan afdrijven, ontspanning kan bevorderen en pijn in spieren en gewrichten kan verlichten. Massage is geen manier om definitief van klachten te worden verlost, maar het geeft verlichting.

Ik zag veel raakvlakken met mijn schildklierklachten en ben zelf wat testjes gaan doen met duur massage en frequentie massage. Ik heb ondervonden dat massage bijdraagt aan mijn sportherstel (minder pijnlijke spieren) en vooral de vermoeidheid verminderd. Tijd voor de volgende stap. Onderzoek met duur massage en frequentie met een grotere groep dames.

Toekomstgericht wil ik de informatie gebruiken om een goede massage aan te kunnen bieden voor dames met een schildklieraandoening in mijn praktijk.

 

Het onderzoek

Het verloop van het onderzoek in een notendop:

  • Intakeformulier invullen en bespreken
  • Fase 1: 3 massages met een tussenduur van 1 week na iedere massage
  • 3 weken geen massage
  • Fase 2: 3 massages met tussenduur 3 weken na iedere massage.

 

Gelijk na iedere massage geeft de deelnemer aan hoe zij zich voelt (lichamelijk/mentaal).

In fase 1 zal de deelnemer een dag voor de volgende massage mij kort berichten hoe de week is verlopen; hoe de deelnemer zich lichamelijk en mentaal heeft gevoeld.

De focus bij fase 1 ligt op hoe voelt de deelnemer zich na de massage; is er überhaupt profijt door massage.

Na fase 1 zal er een evaluatie plaatsvinden. Hierbij zal er een vergelijk worden gemaakt met de ondervonden klachten voor aanvang van het onderzoek met na afronding fase 1.

Om weer met een schone basis te beginnen aan fase 2 zijn er drie rustweken ingebouwd.

Daarna zal fase 2 van start gaan. Bij fase 2 is het van belang dat de deelnemer na de massage bijhoudt hoe lang de positieve effecten die door de massage zijn ondervonden aanhouden.

Fase 2 focust zich op de frequentie; tot welke dag na de massage heeft de deelnemer profijt gehad van de massage.

Welke klachten kunnen er ontstaan bij een schildklieraandoening:

Van welke bijwerkingen heeft u last?
Vermoeidheid
Kouwelijkheid
Gewrichtspijn
Droge, koude, bleekgele huid
Traagheid in denken en handelen
Langzame spraak
Geheugenverlies (concentratiestoornissen)
Psychische klachten zoals depressiviteit en apathie
Myxoedeem (verdikte huid waarin je geen ‘putjes’ kan drukken, bijv. rond de ogen en op de onderbenen)
Spierzwakte
Spierpijn en stijfheid, met name in armen, benen en heupen
Carpale tunnelsyndroom: tintelingen in de handen
Hartklachten
Bros en uitvallend haar
Breekbare, brosse nagels
Wenkbrauwuitval
Gewichtstoename
Kortademigheid (oppervlakkige ademhaling), benauwdheid
Hese, krakende stem
Verstopping
Doofheid
Tinnitus
Oogklachten
Heftige menstruaties
Emotionele labiliteit
Nervositeit
Gevoel van uitputting
Angst, argwaan
Agressie
Laag zelfvertrouwen

Dit omvat zeker nog niet alle klachten, maar dit omvat de klachten die mee worden genomen in het onderzoek.

De deelnemers

Na het plaatsen van een oproep heb ik diverse reacties mogen ontvangen. De groep is gestart met 10 deelnemers. Uiteindelijk is er een groep van 7 deelnemers die Fase 1 nu heeft afgerond. De overige deelnemers hebben zich terug moeten trekken uit het onderzoek (door contra indicaties inzake het masseren). De schildklieraandoeningen van de deelnemers bestaan uit:

1 x Struma
1 x Langzaam werkende schildklier in combinatie met Graves
2 x Ziekte van Hashimoto
1 x Schildklierkanker
2 x Langzaam werkende schildklier

Onderstaand een overzicht van de ondervonden klachten door de deelnemers:

Van welke bijwerkingen heeft u last? Aantal deelnemers die bijwerking ondervindt
Vermoeidheid 7
Kouwelijkheid 5
Gewrichtspijn 5
Droge, koude, bleekgele huid 3
Traagheid in denken en handelen 3
Langzame spraak 2
Geheugenverlies (concentratiestoornissen) 6
Psychische klachten zoals depressiviteit en apathie 4
Myxoedeem (verdikte huid waarin je geen ‘putjes’ kan drukken, bijv. rond de ogen en op de onderbenen) 1
Spierzwakte 2
Spierpijn en stijfheid, met name in armen, benen en heupen 5
Carpale tunnelsyndroom: tintelingen in de handen 1
Hartklachten 1 hartkloppingen/ 1 hartritmestoornis
Bros en uitvallend haar 3
Breekbare, brosse nagels 4
Wenkbrauwuitval 2
Gewichtstoename 5
Kortademigheid (oppervlakkige ademhaling), benauwdheid 3
Hese, krakende stem 2
Verstopping 3
Doofheid 2
Tinnitus
Oogklachten 2
Heftige menstruaties 4
Emotionele labiliteit 3
Nervositeit 1
Gevoel van uitputting 4
Angst, argwaan 1
Agressie 2
Laag zelfvertrouwen 2
Anders: 1 Vocht

 

We zien dat de meest voorkomende klachten van de deelnemers zijn:

  1. Vermoeidheid
  2. Geheugenverlies
  3. Kouwelijkheid / Gewrichtspijn / Spierpijn en Stijfheid / Gewichtstoename

 

Bevindingen Fase 1

Van welke bijwerkingen heeft u last? Aantal deelnemers die afname hebben ondervonden
Vermoeidheid 5
Kouwelijkheid 4
Gewrichtspijn 4
Droge, koude, bleekgele huid
Traagheid in denken en handelen
Langzame spraak
Geheugenverlies (concentratiestoornissen) 1
Psychische klachten zoals depressiviteit en apathie 1
Myxoedeem (verdikte huid waarin je geen ‘putjes’ kan drukken, bijv. rond de ogen en op de onderbenen)
Spierzwakte 1
Spierpijn en stijfheid, met name in armen, benen en heupen 4
Carpale tunnelsyndroom: tintelingen in de handen
Hartklachten
Bros en uitvallend haar
Breekbare, brosse nagels
Wenkbrauwuitval
Gewichtstoename 1
Kortademigheid (oppervlakkige ademhaling), benauwdheid
Hese, krakende stem
Verstopping 1
Doofheid
Tinnitus
Oogklachten
Heftige menstruaties
Emotionele labiliteit 1
Nervositeit
Gevoel van uitputting 2
Angst, argwaan 1
Agressie
Laag zelfvertrouwen
Anders:

Vocht

 

1

 

We zien de meeste afname in:

  1. Vermoeidheid
  2. Kouwelijkheid/Gewrichtspijn/Spierpijn en Stijfheid
  3. Gevoel van uitputting

De overige bijwerkingen zijn gelijk gebleven. Er zijn geen klachten toegenomen.

Tijdens de drie rustweken wordt gemiddeld in de groep aangegeven dat de vermoeidheid, de pijntjes en kouwelijkheid langzaam weer terug komen.

 

Bevindingen fase 2

In deze fase richten we ons alleen op de top 3 bijwerkingen waar afname in is ondervonden: vermoeidheid, kouwelijkheid, gewrichtspijn, spierpijn en stijfheid, gevoel van uitputting. In deze fase kijken we hoe lang de massage profijt geeft ten aanzien van het wegblijven of minder aanwezig zijn van de genoemde bijwerkingen.

Tijdens deze fase heeft een van de deelnemers mij aangegeven dat zij het beste resultaat heeft ondervonden bij de bindweefselmassage. Deze techniek ben ik daarna zoveel mogelijk gaan toepassen tijdens de massages. Deze techniek is gericht op de huid. De massages hebben nu een combinatie van massage van spieren en massage van de huid, waarbij druk en duur van de massages worden opgebouwd.

Wat opvalt is dat bijna iedere deelnemer na de eerste massage in fase 2 heeft aangegeven dat er minder resultaat was dan bij de eerste massage in fase 1 (wekelijkse massage). Vanaf de tweede massage in fase 2 worden deze resultaten beter. Je zou kunnen zeggen dat na een aantal pauzeweken het lichaam weer moet wennen aan de massage; weer moet opstarten.

De massages in fase 2 zijn gericht op duur van het effect op vermoeidheid, kouwelijkheid en stijfheid van spieren en gewrichten. We zien dat de klachten kouwelijkheid en stijfheid van spieren en gewrichten tijdens de duur van de drie pauzeweken geheel weg blijven/of stabiel minder aanwezig zijn. In tegenstelling tot de vermoeidheid. De vermoeidheid is gemiddeld een week minder aanwezig en dan sluipt het er weer bij in.

 

Bevindingen

Aan dit onderzoek kunnen geen rechten worden ontleend en dient gezien te worden als vastlegging van bevindingen van de deelnemers en mij als masseur.

Het is niet mogelijk om een feitelijke conclusie aan dit onderzoek te binden, omdat er naast massage zoveel aspecten zijn die invloed uitoefenen op hoe iemand zich kan voelen; denk aan voldoende rust, een vervelende of leuke gebeurtenis, eetpatroon, bewegingspatroon, drinken van voldoende water etc. De omstandigheden voor iedere massage zouden exact hetzelfde voor iedere deelnemer moeten zijn om hier iets over te kunnen zeggen.

Wat ik wel kan concluderen is dat massage kan bijdragen aan een prettiger gevoel, zowel fysiek als mentaal. Doordat het afvalstoffen helpt afvoeren en voedingsstoffen op de juiste plek brengt, kan het lichaam beter herstellen. In deze zienswijze is het gevolg dat vermoeidheid, kouwelijkheid en stijfheid van spieren en gewrichten zullen afnemen en dat er meer energie zal worden ondervonden. Lastig daarbij is hoe balans te houden in de nieuw ondervonden energie. Je voelt je geweldig en neemt dan menseigen te veel hooi op je vork, waardoor vermoeidheid snel weer om de hoek komt kijken. Balans is dus een belangrijk aspect.

Massage kan dus een goede hulpbron zijn om je op dat moment beter te laten voelen. Mocht je in de toekomst vaker naar een masseur willen gaan dan is het belangrijk dat er regelmaat wordt opgebouwd in de massages. Ga je bijvoorbeeld iedere 6 weken naar een masseur dan zal jouw lichaam daar aan gaan wennen. Ga je onregelmatig naar een masseur met grote tussenpauzes, dan kan het zijn dat je lichaam weer moet wennen aan de massage, en er bij de eerste massage niet veel effect wordt ondervonden. Daarnaast is het belangrijk dat de masseur de duur van de massage en het drukniveau tijdens de massage opbouwt. Indien bij de eerste massage de duur van de massage te lang is en/of de druk te hard is kan het tegengestelde effect optreden. Dus in plaats van dat het energie zal opleveren, zul je nog vermoeider worden.

Naast massage zou er ook gekeken kunnen worden of er voldoende rust is, wat het eet- en drinkpatroon is en of er voldoende beweging  is.  Al deze punten kunnen helpen om chronische bijwerkingen te verminderen, waarbij balans en regelmaat speerpunten zijn.

Rest mij nog de deelnemers te danken voor hun deelname. Zonder hun geen onderzoek en geen bevindingen. Hartelijk bedankt.

Hoe gaan we nu verder

Ik heb al door laten schemeren dat ik graag verder zou willen met dit onderzoek, wellicht in een andere vorm. Ik ga mij richten op chronische vermoeidheid. Niet alleen gerelateerd aan schildklierklachten maar juist met verschillende oorsprongen. Wat mij intrigeert in dit afgeronde onderzoek is dat de vermoeidheidsvermindering gemiddeld maar 1 week stand houdt. Daarna sluipt de vermoeidheid er weer in. Dit zou ik graag wat gedetailleerder willen onderzoeken.

Ook ga ik starten met een tweede onderzoek: Massage bij Migraine hoofdpijn en Spanningshoofdpijn.

Zodra er meer informatie is inzake deelnamemogelijkheden zal ik jullie mailen. Mocht je via via dit verslag hebben gelezen en ook interesse hebben aan deelname of mocht je naar aanleiding van dit verslag nog vragen hebben dan neem gerust contact met mij op:

Massagepraktijk Linda Bennink

lindabennink@hotmail.com