Onderzoek Massage bij Vermoeidheidsklachten

29 december 2017

Wie ben ik en waarom dit onderzoek:

Mijn naam is Linda Bennink en ik heb een Massagepraktijk. Zelf heb ik een traag werkende schildklier en heb veel last van bijwerkingen zoals spierkrampen, vocht vasthouden en vermoeidheid.

Ik werk veel met dames die kanker hebben overwonnen, maar blijven kampen met vermoeidheidsklachten, oedeem en pijnlijke spieren en gewrichten. Ik zie dat met de juiste massage (druk en duur van de massage zijn daar belangrijke aspecten) het energie kan opleveren, vocht kan afdrijven, ontspanning kan bevorderen en pijn in spieren en gewrichten kan verlichten. Massage is geen manier om definitief van klachten te worden verlost, maar het geeft verlichting.

Ik zag veel raakvlakken met mijn schildklierklachten en ben zelf wat testjes gaan doen met duur massage en frequentie massage. Ik heb ondervonden dat massage bijdraagt aan mijn sportherstel (minder pijnlijke spieren) en vooral de vermoeidheid verminderd. Naar aanleiding hiervan ben ik een onderzoek gestart wat massage kan betekenen voor schildklierklachten. Hier is onder andere uit gekomen dat er een effect is op vermoeidheidsklachten. (Mocht je meer willen lezen over het schildklieronderzoek; je kunt het verslag vinden op de site.) Ik vond het de moeite waard om wat meer in detail te kijken hoe we het positieve effect op afname vermoeidheidsklachten kunnen rekken, zodat er meerdere dagen tot misschien wel een week/weken profijt kan worden ondervonden.

Toekomstgericht wil ik de informatie gebruiken om een goede massage aan te kunnen bieden voor dames met vermoeidheidsklachten in mijn praktijk.

Het onderzoek:

Het verloop van het onderzoek in een notendop:

  • Intakeformulier invullen en bespreken
  • Fase 1: 3 massages met een tussenduur van 1 week na iedere massage
  • 3 weken geen massage
  • Fase 2: 3 massages met tussenduur 2 weken na iedere massage.

In fase 1 zal de deelnemer drie dagen na de massage mij kort berichten hoe die dagen zijn verlopen; hoe de deelnemer zich lichamelijk en mentaal heeft gevoeld.

De focus bij fase 1 ligt op hoe voelt de deelnemer zich na de massage; is er überhaupt profijt door massage. In deze fase gaan we op zoek naar de massagetechnieken die het meeste resultaat geven voor de deelnemer.

Na fase 1 weet iedere deelnemer welke massagetechnieken de beste werking hebben op haar vermoeidheidsklachten.

Om weer met een schone basis te beginnen aan fase 2 zijn er drie rustweken ingebouwd.

Daarna zal fase 2 van start gaan. Bij fase 2 is het van belang dat de deelnemer na de massage bijhoudt hoe lang de positieve effecten die door de massage zijn ondervonden aanhouden.

Fase 2 focust zich op de frequentie; tot welke dag na de massage heeft de deelnemer profijt gehad van de massage.

De deelnemers:

Na het plaatsen van een oproep heb ik diverse reacties mogen ontvangen. Omdat het feit dat massage iets kan betekenen bij vermoeidheidsklachten al onderbouwd is in het schildklieronderzoek, wilde ik voor dit onderzoek werken met een kleine groep waarbij iedere deelnemer andere type vermoeidheidsklachten ondervindt. De onderzoeksgroep bestaat uit 4 dames die nu allen fase 1 hebben afgerond. De vermoeidheidsklachten van de deelnemers bestaan uit:

1 x vermoeidheid door schildklier

1 x vermoeidheid door trauma (ongeluk)

1 x vermoeidheid door mentale/emotionele overbelasting

1 x vermoeidheid door oud burn-out en pfeiffer

De deelnemers ondervinden daarbij de volgende (dagelijkse) klachten:

Klacht: Aantal deelnemers:
Slecht slapen (inslapen en/of doorslapen) 4
Concentratie problematiek 3
Geheugen verminderd 3
Minder mentaal belastbaar 2
Energie dips gedurende de dag 3

 

We zien dat de meest voorkomende klachten van de deelnemers zijn:

  1. Slecht slapen (inslapen en/of doorslapen)
  2. Concentratieproblematiek / Geheugen verminderd/ Energie dips

Bevindingen Fase 1:

In fase 1 ben ik met iedere deelnemer gestart met een rustige ontspanningsmassage. Bij afspraak 2 en 3 is daarna gekeken of meer druk in de massage profijt geeft en/of de duur van de massage profijt geeft. Omdat bindweefselmassage bij het schildklieronderzoek positieve werking heeft gegeven, is de bindweefselmassage vanaf de 2e massage toegevoegd.

Na iedere massage hebben de deelnemers 3 dagen na de massage onderstaand vragenformulier bijgehouden:

Naam:

Welke dag van de week:

Datum:

 

Energie en activiteiten

Hoe heeft u geslapen? Welk cijfer geeft u dit?

1 is ernstige slapeloosheid, 10 is uitstekend slapen

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Bijzonderheden te vermelden inzake de nacht?

(bijv. vaak naar het toilet, of veel wakker/rusteloos, vast geslapen etc.)

 

 

 

 

Welk cijfer zou u geven voor uw energie op deze dag?

1 is extreem moe en 10 veel energie.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Bijzonderheden te vermelden inzake de dag?

(bijv. vaak naar het toilet, wijzigingen regelmaat van de dag, ander eetpatroon etc.)

 

 

 

 

Hoe is uw energie verdeeld over de dag?

(continue/ochtend/middag/avond)?

 

 

 

Mate van beweging van de dag (wat en duur activiteit):

 

 

 

 

 

Na de eerste massage krijgen de deelnemers over het algemeen meer klachten dan dat ze profijt hebben van de massage. Vaak moet het lichaam wennen aan de massage en vindt er een prikkeloverbelasting plaats. Omdat vanaf de 2e massage veel meer de massage op maat wordt toegepast, zijn de bevindingen vanaf de 2e massage beter meetbaar.

Na 3 massages kunnen we concluderen dat de druk en duur van de massage bij iedere deelnemer anders is, maar dat “less is more” de beste aanpak is voor de deelnemers. We zetten fase 2 in met voor iedere deelnemer de bindweefselmassage gevolgd door een ontspanningsmassage met diversiteit in druk en duur per deelnemer.

Na afronding van fase 1 hebben we 3 rustweken ingepland zodat iedere deelnemer weer met een nul basis start.

Bevindingen fase 2:

Fase 2 gaan we in met 3 deelnemers. 1 deelnemer heeft haar deelname moeten staken in verband een antibioticakuur. 3 deelnemers zullen 3x eens in de twee weken een massage behandeling ontvangen, waarbij de massage technieken uit fase 1 van het onderzoek zijn toegepast.

In fase 2 heb ik de deelnemers gevraagd hun energieniveau drie dagen voor iedere massage afspraak een cijfer te geven op een schaal van 1 tot 10 waarbij 1 geen energie is en 10 veel energie is.

Als we de energiecijfers van iedere deelnemer naast elkaar leggen zien we over het algemeen geen opbouw van de energiecijfers in de dagen voorafgaand aan iedere massage behandeling. Soms zijn ze hoger dan een 5, soms rond een 5 en soms lager dan een 5. Dit wordt veroorzaakt door de planning en/of gebeurtenissen van die dagen. Hieruit kunnen we al concluderen dat het effect van de massagebehandeling geen twee weken in stand blijft.

Na de massagebehandeling heb ik de deelnemers verzocht 7 dagen woordelijk te omschrijven of de vermoeidheidsklachten zijn veranderd waarbij er telkens ook een vergelijk wordt gemaakt met de voorgaande dag. Naast inzicht of de massage uitwerking heeft gehad op de vermoeidheidsklachten, kunnen we ook inzicht krijgen tot welke dag na de massage behandeling er nog effect is.

Als we naar de verslaglegging van de deelnemers kijken na iedere massagebehandeling dan valt het op dat de eerste dag na de massage als fijn wordt ervaren, soms nog wel “rozig”, maar meer ontspanning dan vermoeidheid. Bij iedere deelnemer zien we bij de tweede dag een dip ontstaan; een minder goede dag, slecht slapen en/of koud. Vanaf de derde dag gaat het weer beter.

Na de derde dag is het verschillend hoe de deelnemers zich voelen:

  • Bij de eerste deelnemer zien we na dag 4 minder effect en vanaf dag 5 geen effect meer op vermindering van de vermoeidheid. Dit is stabiel gedurende fase 2 van het onderzoek.
  • Bij de tweede deelnemer zien we een wisselende terugkoppeling. Soms is er na dag 3 geen effect meer voelbaar, soms houdt het effect wel 5 dagen aan. Bepalend zijn hierbij de overige gebeurtenissen van de week.
  • Bij de derde deelnemer zien we zeer positieve terugkoppeling. Stabiel gedurende fase 2 van het onderzoek 7 dagen (met uitzondering van de dip op dag 2) verminderde vermoeidheidsklachten. Bij nadere toelichting geeft de deelnemer aan dat bij dag 8 het effect ook ineens weg is.

Bevindingen onderzoek:

Aan dit onderzoek kunnen geen rechten worden ontleend en dient gezien te worden als vastlegging van bevindingen van de deelnemers en mij als masseur.

Het is niet mogelijk om een feitelijke conclusie aan dit onderzoek te binden, omdat er naast massage zoveel aspecten zijn die invloed uitoefenen op hoe iemand zich kan voelen; denk aan voldoende rust, een vervelende of leuke gebeurtenis, eetpatroon, bewegingspatroon, drinken van voldoende water etc. De omstandigheden voor iedere massage zouden exact hetzelfde voor iedere deelnemer moeten zijn om hier op wetenschappelijk niveau iets over te kunnen zeggen.

We kunnen concluderen dat de massage behandelingen wisselend effect hebben gehad op de duur van de positieve uitwerking op de vermoeidheidsklachten van de deelnemers. Dat het effect heeft hebben we reeds onderzocht en vastgelegd bij het onderzoek “Massage bij schildklierklachten”. Voor wat betreft de duur van het effect zien we dat het “complete plaatje” belangrijk is, waar massage een onderdeel van kan zijn, maar ook voeding, beweging, voldoende vocht, balans en regelmaat.

Massage kan dus een goede hulpbron zijn om je op dat moment beter te laten voelen. Mocht je in de toekomst vaker naar een masseur willen gaan dan is het belangrijk dat er regelmaat wordt opgebouwd in de massages. Ga je bijvoorbeeld iedere 6 weken naar een masseur dan zal jouw lichaam daar aan gaan wennen. Ga je onregelmatig naar een masseur met grote tussenpauzes, dan kan het zijn dat je lichaam weer moet wennen aan de massage, en er bij de eerste massage niet veel effect wordt ondervonden. Daarnaast is het belangrijk dat de masseur de duur van de massage en het drukniveau tijdens de massage opbouwt. Indien bij de eerste massage de duur van de massage te lang is en/of de druk te hard is kan het tegengestelde effect optreden. Dus in plaats van dat het energie zal opleveren, zul je nog vermoeider worden.

Rest mij nog de deelnemers te danken voor hun deelname. Zonder hun geen onderzoek en geen bevindingen. Hartelijk bedankt.