Massage bij Fibromyalgie

28 augustus 2018

Wie ben ik en waarom dit onderzoek:

Mijn naam is Linda Bennink en ik heb een Massagepraktijk. Zelf heb ik een traag werkende schildklier en heb veel last van bijwerkingen zoals spierkrampen, vocht vasthouden, vermoeidheid en haaruitval. De klachten zijn meer op de voorgrond als ik de gezonde levensstijl (beweging en voeding) even links laat liggen. Tevens merk ik nu ik bijna 36 jaar ben dat de hormoonhuishouding is veranderd en dat dit weer effect heeft op wat de juiste dosering is voor de medicatie.

Ik werk veel met dames die kanker hebben overwonnen, maar blijven kampen met vermoeidheidsklachten, oedeem en pijnlijke spieren en gewrichten. Ik zie dat met de juiste massage (druk en duur van de massage zijn daar belangrijke aspecten) het energie kan opleveren, vocht kan afdrijven, ontspanning kan bevorderen en pijn in spieren en gewrichten kan verlichten. Massage is geen manier om definitief van klachten te worden verlost, maar het geeft verlichting.

Ik zag veel raakvlakken met mijn schildklierklachten en ben zelf wat testjes gaan doen met duur massage en frequentie massage. Ik heb ondervonden dat massage bijdraagt aan mijn sportherstel (minder pijnlijke spieren) en vooral de vermoeidheid verminderd. Het werd tijd voor de volgende stap. Onderzoek met duur massage en frequentie met een grotere groep dames. Omdat er uit dit onderzoek interessante resultaten zijn gekomen, heb ik mij voorgenomen om ieder jaar een onderzoek te doen met een doelgroep die chronische klachten ondervindt. Dit jaar heb ik gekozen voor Fibromyalgie.

 

Het onderzoek:

Het verloop van het onderzoek in een notendop:

 • Zoveel mogelijk informatie en ervaringen verzamelen.
 • Een kleine groep selecteren voor het praktijkonderzoek
 • Intakeformulier invullen en bespreken, onderzoek en eerste behandeling.
 • Drie vervolgbehandelingen.

Welke klachten kunnen er ontstaan bij fibromyalgie:

Van welke bijwerkingen heeft u last?
Pijn vergelijkbaar met griepgevoel in het lichaam/spierpijn
Gevoelige punten; tenderpoints
Vermoeidheid
Stijfheid
Slaapproblemen
Krachtverlies
Darmklachten
Concentratieproblemen
Depressie
Gevoelloosheid of tintelingen
Hoofdpijn
Gewrichtspijn
Rode vlekken

Dit omvat zeker nog niet alle klachten, maar dit omvat de klachten die mee worden genomen in het onderzoek.

 

De deelnemers:

Na het plaatsen van een oproep heb ik overweldigend veel reacties ontvangen. Ervaringen van mensen die al jaren kampen met fibromyalgie, maar ook van behandelaars die aangeven positieve resultaten te hebben ervaren met de gegeven behandelingen. Uit deze reacties heb ik een aantal mensen benaderd om deel te nemen aan het praktijkonderzoek. De groep deelnemers is divers qua leeftijd, klachtenpatroon, het aantal jaren dat ze deze klachten ondervinden. Wat de groep gemeen heeft is dat ze allen vrouw zijn, grotendeels dezelfde karaktereigenschappen hebben en allen fysiek en/of emotioneel overbelast zijn of zijn geweest.

 

Verkregen voorinformatie:

Uit alle ervaringsverhalen die ik heb mogen ontvangen loopt een rode draad van onbegrip uit de medische wereld. Mensen hebben de ervaring/ het gevoel zich niet gehoord te voelen, afgescheept te voelen met “het zit tussen de oren” “je moet er maar mee leren leven” “De medische wereld heeft jaren ontkent dat fibromyalgie bestaat”. Uit de ervaringen die recenter zijn blijkt dat er wat meer begrip is ontstaan. Er zijn revalidatietrajecten te volgen om beter leren om te gaan met de klachten en balans te houden. Het is goed om te vermelden dat dit het gevoel van een groot deel van de groep mensen is die met mij hun ervaringen hebben gedeeld en het geen onderzocht feit is.

Uit de informatie die ik van behandelaars heb ontvangen blijkt dat er geen eenduidige behandeling is. De ene behandelaar richt zich geheel op lichamelijke klachten door het behandelen van tender points bijvoorbeeld. De ander op de mentale klachten door middel van coaching. Een enkele behandelaar heeft mij proberen te overtuigen “De Behandeling” te hebben ontdekt dat iedereen met fibromyalgie kan helpen. Na zelf een behandeling te hebben ondergaan en hier niet positief over te zijn, wil ik deze behandelwijze achterwege laten in dit onderzoek.

 

Voorinformatie literatuur:

Naast ervaringen van deelnemers en behandelaars ben ik de literatuur ingedoken om te kijken welke onderzoeken en ervaringen er in de medische wereld zijn omtrent fibromyalgie. Wat opvallend is dat er onderzoek wordt gedaan naar of het mentale deel of het fysieke deel. De handen zijn nooit ineengeslagen om te onderzoeken of er raakvlakken tussen beide zijn. Ik ben geen voorstander om mensen in hokjes te stoppen of labeltjes te plakken, maar om overzicht te krijgen in het onderzoek heb ik een verdeling toegepast die ik ben tegengekomen om toch een splitsing te krijgen in de groep deelnemers qua klachten/intensiteit klachten.

Groep 1 zijn mensen die vermoeid zijn, stijfheid/gevoeligheid ervaren in spieren en gewrichten.

Groep 2 zijn mensen die dezelfde klachten ervaren als groep1 maar ook mentaal klachten ondervinden (in welke vorm dan ook).

Groep 3 zijn mensen die dezelfde klachten ervaren als groep 2 maar geen enkele aanraking kunnen verdragen.

De overige klachten zijn meestal te herleiden naar een van bovengenoemde klachten; vermoeidheid leidt vaak tot concentratieverlies, gevoelige spieren/gewrichten leidt vaak tot krachtverlies en/of tintelingen in vingers/tenen.

Alle deelnemers die mee doen aan het praktijkonderzoek vallen in groep 2. Daarnaast valt bijna 95% van de mensen die mij hun ervaringen hebben gemaild in deze groep. Wellicht kunnen we voorzichtig stellen dat groep 2 het meeste voor komt?

Zoals gezegd ben ik geen voorstander van het labeltjes plakken. Bovenstaande is puur om inzicht te geven over de deelnemers. Tijdens het onderzoek richt ik mij op de individu.

 

Het onderzoek:

Het onderzoek start met een uitvoerig intakegesprek met de deelnemers. Tijdens dit gesprek wordt het leven van de deelnemer in kaart gebracht:

 • Wat zijn de klachten.
 • Welke beperkingen worden er ondervonden in het dagelijks leven.
 • Wat is het karakter van de persoon
 • Hoe ziet het leven er uit met betrekking tot gezin, familie, werk, hobby etc.
 • Medische achtergrond.

Na het intakegesprek volgt het onderzoek. We richten ons vooral op het in kaart brengen van de lichaamshouding; kijken naar de stand van de bekken, voeten, schouders etc. Eventuele aangegeven lichamelijke klachten worden hier ook meegenomen.

Na het onderzoek volgen de behandelingen. Een behandeling omvat het voelen en behandelen van triggerpoints in de spieren, doorbloeding in de huidlagen stimuleren, massage zowel klachtgericht als ontspannend.

Naast de behandelingen heb ik met een aantal deelnemers gespard over een link tussen het mentale en fysieke deel, hoe de hersenen prikkels registreren en welke invloed een persoon zelf hier op heeft. Erg interessant en zeker een speler in deze. Leren voelen en balans zijn belangrijk om geen overprikkeling te krijgen (zowel fysiek als mentaal).

De bevindingen:

Uit de intakegesprekken blijkt dat de deelnemers een aantal overeenkomsten hebben:

 • Ze hebben een zorgzaam karakter.
 • Perfectionisme speelt een rol.
 • Ze leggen de lat voor hun zelf erg hoog.
 • Ze het lastig vinden zich emotioneel te uiten.
 • Ze hebben een trauma meegemaakt; fysiek en/of mentaal, recent of al enige tijd geleden. Met trauma bedoel ik een situatie die een overprikkeling heeft veroorzaakt. Dit kan heel divers zijn; bijvoorbeeld een burn out of een vervelende situatie (werk of privé) die lange tijd duurt, maar ook mishandeling (emotioneel/fysiek) of een ongeluk (dit zijn fictieve voorbeelden niet gelinkt aan de groep deelnemers).

Om geen tunnelvisie te krijgen, door mij alleen te focussen op klachten die bij fibromyalgie horen, laat ik de diagnose Fibromyalgie los. Dit betekent dat ik mij op alle klachten richt en bekijk hoe we deze klachten kunnen verlichten. Het is onmogelijk om deelnemers te ontdoen van fibromyalgie, maar we kunnen wel kijken of we voor een aantal klachten verlichting kunnen geven.

Bij de eerste ronde behandelingen heb ik de deelnemers vrij gelaten om te kiezen welk lichaamsdeel ze graag behandeld wilden hebben. Omdat dit teveel informatie gaf waar ik geen vergelijking mee kon maken, hebben we dit voor de volgende ronde behandelingen anders ingestoken en ons gericht op de rug/schouders/nek.

Tijdens de behandelingen valt op dat naast de behandeling het gesprek ook zeer belangrijk is; een luisterend oor.

Bij een aantal deelnemers hebben we tevens stretch-/krachtoefeningen ingezet om stijfheid proberen te verminderen. Dit is niet mogelijk geweest bij alle deelnemers omdat dit voor een aantal te gevoelig blijkt.

We zien wisselende resultaten na een aantal behandelingen. Een aantal deelnemers ervaart verlichting en zelfs afname van de klachten, maar er is ook 1 deelnemer die geen verschil heeft ervaren. De klachten die het meest af zijn genomen zijn: stijfheid, vermoeidheid, slaapproblemen, krachtverlies, gevoelloosheid/tintelingen.

 

Conclusie:

Aan dit onderzoek kunnen geen rechten worden ontleend en dient gezien te worden als vastlegging van bevindingen van de deelnemers en mij als massage therapeut.

Het is niet mogelijk om een feitelijke conclusie aan dit onderzoek te binden, omdat er naast massage zoveel aspecten zijn die invloed uitoefenen op hoe iemand zich kan voelen; denk aan voldoende rust, een vervelende of leuke gebeurtenis, eetpatroon, bewegingspatroon, drinken van voldoende water etc. De omstandigheden voor iedere massage zouden exact hetzelfde voor iedere deelnemer moeten zijn om hier iets over te kunnen zeggen.

Wat ik wel kan concluderen is dat massage kan bijdragen aan een prettiger gevoel, zowel fysiek als mentaal. Doordat het afvalstoffen helpt afvoeren en voedingsstoffen op de juiste plek brengt, kan het lichaam beter herstellen. Mentaal kan het ontspanning en rust geven. In deze zienswijze is het gevolg dat de ervaren klachten zullen afnemen en dat er meer energie zal worden ondervonden. Lastig daarbij is hoe balans te houden in de nieuw ondervonden energie. Je voelt je geweldig en neemt dan menseigen te veel hooi op je vork, waardoor klachten sneller terug komen. Balans is dus een belangrijk aspect.

Massage kan dus een goede hulpbron zijn om je op dat moment beter te laten voelen. Naast massage zou er ook gekeken kunnen worden of er voldoende rust is, wat het eet- en drinkpatroon is en wat het bewegingspatroon is. Al deze punten kunnen helpen om chronische bijwerkingen te verminderen, waarbij balans en regelmaat speerpunten zijn.

Rest mij nog de deelnemers te danken voor hun deelname. Zonder hun geen onderzoek en geen bevindingen. Hartelijk bedankt.